تبلیغات
استاره سو(فرهنگ وهنر مازندران) - برج رادکان

این برج رادکان است. . .

سندی بی بدیل از رواج خط و زبان پهلوی ساسانی در مازندران.این برج اثری شگفت از معماری قرن پنجم هجری قمری است.برج رادکان در حوزه شهرستان کردکوی قرار دارد که اینک استان گلستان است.